Månad: december 2022

Valberedningen söker funktionärer

Kära samfällighetsmedlemmar! Tiden går fort. Nu är det dags för ännu ett nytt verksamhetsår och styrelsen måste uppdateras i enlighet med våra stadgar. Att bo i en samfällighet innebär ett gemensamt ansvar för vårt område och våra fastigheter. Alla hushåll förväntas bidra till arbetet inom 

Styrelsemötesprotokoll december

Nu finns styrelsemötesprotokollet från december på hemsidan.

Laddning av elbilar och laddhybrider

Styrelsen har beslutat att betalning av el för laddning av elbil eller laddhybridbil ska göras utifrån verklig förbrukning och föreningens självkostnad för elen för den aktuella månaden.

Montering av laddboxar i garagen skjuts lite på framtiden, då garagen är i dåligt skick och en process för att renovera eller byta ut garagen har inletts, vilket framgått av tidigare information. Samtidigt är det inte rimligt att den schablon som baserades på det elpris som gällde för ett par år sedan, med viss uppräkning från 1 juli, ska ligga till grund för debitering med tanke på hur elpriserna har utvecklat sig under hösten. Övriga boende i Fjällhöjden ska inte ”sponsra” grannars drivmedelsförbrukning (vilket i praktiken blir fallet med dagens elpris). För att ändå möjliggöra laddning har styrelsen beslutat, att de som laddar sina bilar själva ska köpa elmätare och läsa av dessa månadsvis. Det verkliga elpriset som föreningen betalat för föregående månad och den uppmätta förbrukningen kommer att ligga till grund för debitering från och med 1 januari 2023.

Är du på väg att skaffa elbil eller laddhybrid – kontakta kassören (Nicklas Glimstad Gozzi). Elsystemet tål inte att hur många som helst laddar, och de som vill göra det behöver veta hur rutinerna fungerar med mätning och avläsning.

Styrelsen

Moms för samfällighetsföreningar

Fjällhöjdens Samfällighetsförening är momspliktig, med retroaktiv verkan från 1 januari 2022. Betalda samfällighetsavgifter innefattar moms. Skatteverket har utrett om en samfällighetsförening anses driva momspliktig verksamhet, trots att verksamheten bara handlar om att tillhandahålla gemensamma nyttigheter till föreningens medlemmar. Enligt den rättsliga vägledning som Skatteverket publicerade 

Uppgifter för fakturering – påminnelse

Om du ännu inte svarat på frågorna inför kommande fakturering av samfällighetsavgifter, ber vi dig göra det nu. Mejla svaren så snart som möjligt till: claes.berglund@live.se Bakgrund: Leverantören av det bokföringsprogram som föreningen använt i många år, lägger ner support och utveckling av programmet – 

Viktigt inför jul

En påminnelse från polisen och grannsamverkan hur vi på ett mycket enkelt sätt kan hjälpa varandra för att undvika inbrott.

Uppdatering trädvård

Eftersom det fanns väldigt många träd med lösa grenar i vårt område, kommer Järna Trädvård fortsätta sitt arbete imorgon. En tall bakom länga Y har arboristerna haft under uppsikt de senaste åren. På grund av den tunga snön som föll, tappade trädet många grenar på 

Trädvård

Järna Trädvård kommer till vårt område 12/12 för att åtgärda träd som skadats av den tunga snön som föll i november. När arbetet är klart kommer växtmaterialet från Järnas arbete att transporteras bort med lastbil. Lastbilen kommer också ta med sig de lösa grenar och