Månad: november 2023

Styrelsemötesprotokoll november

Nu finns styrelsemötesprotokollet från november på hemsidan.

Grävarbete

På motsvarande sätt som GlobalConnect drog fiber till oss från vår grannförening Fjället har de nu bett oss om lov att dra fiber vidare till samfällighetsförening Berget på andra sidan Balingsnäsvägen. Som man kunnat läsa i tidigare styrelsemötesprotokoll har vi godkänt detta. Det innebär att