Månad: september 2023

Styrelsemötesprotokoll september

Nu finns styrelsemötesprotokollet för september på hemsidan.

Höststäddagar 21 – 22 oktober

Höststäddagar 21 – 22 oktober

Styrelsen påminner om och bjuder in till höstens städdagar helgen 21 – 22 oktober. Samtidigt ber vi respektive längas längombud att meddela sina grannar och påminna om datumet då alla medlemmar kanske inte ser detta inlägg på hemsidan. Mvh,Styrelsen

Parkering och garage

Parkering och garage

I vårt område finns färre p-platser än det finns hus. Det innebär att om man har sin bil stående på en p-plats för jämnan gör man det på sina grannars bekostnad.

Våra garage är gamla, men trots det har vi inga bättre alternativ, då årsmötet ännu inte beslutat om ombyggnation.

Använd därför i första hand er garageplats så att det finns tillgängliga parkeringsplatser för gäster och korttidsparkering.

Mvh,
Styrelsen

Styrelsemötesprotokoll augusti

Ni finns styrelsemötesprotokollet från augusti på hemsidan, med tillhörande bilaga.