TK:s arbetsuppgifter

• Kollar gräsklipparna inför säsong, bytter olja osv, även allm än service vid behov.
• Kollar regelbundet igenom föreningens material, skottkärror etc.
• Sätter upp snökäppar inför vintern.
• Kollar gruslådor och beställer mer grus vid behov.
• Byter lampor på gatubelysning.
• Byter säkringar i huvudcentralen.
• Bokar container till vår- och höststädning.
• Köper in material till vår- och höststädning.
• Gör diverse inköp vid behov så att samfälligheten funkar. Vi har konto på bland
annat Woody Huddinge och Jula.
• Tar kontakt med olika entrepenörer vid behov.
• Beställer sand till leksandlådorna vartannat år.
• Beställer snöröjning och sandupptagning och har löpande kontakt med entre-
prenören.
• Gör inspektionsrunda i hela området inför städhelgen vår/höst.
• Kontrollerar expansionskärl och fyller på vid behov.