Månad: oktober 2023

Styrelsemötesprotokoll oktober

Nu finns styrelsemötesprotokollet för oktober på hemsidan.

Ny undercentral på plats

Nu är den nya undercentralen på plats. Den gamla undercentralen, d.v.s. den enhet som omvandlar fjärrvärme till varmvatten och värme i våra element, blev föråldrad. Schneider, som tidigare utförde årliga inspektioner av vår anläggning, ville inte längre göra det eftersom det inte längre fanns tillgängliga 

Elavbrott måndag 16 oktober vid kontroll av säkringar

Måndagen den 16 oktober kommer en elfirma gå runt och kontrollera och justera längornas gemensamma säkringslådor som sitter i vissa fastigheters förråd.

Det betyder att från klockan 8:30 den 16 oktober kan elen slås av i den länga de arbetar med just då. Arbetet beräknas vara klart senast klockan 13.