Funktionärer

Styrelse:

Ordförande – May Julia Nürnberg, Balingsnäsvägen 30, 072-7125293
Kassör – Nicklas Gozzi, Balingsnäsvägen 110, 070-9380845
Sekreterare – Magnus Erkstam, Balingsnäsvägen 116

Ledamöter:

Anna Thunman, Balingsnäsvägen 60, 070-3349800
Jimmy Ämtö, Balingsnäsvägen 78, 072-2501160

Suppleanter:

Mikaela Stadig, Mellansjövägen 148
Marcus Norén, Mellansjövägen 160

Tekniska kommittén – TK:

Jimmy Ämtö, Balingsnäsvägen 78, 072-2501160
Elina Kramer, Mellansjövägen 146, 072-0801284
Jonas Aaslund, Mellansjövägen 172

Grannsamverkanskommittén:

Ewa Dolk, Balingsnäsvägen 44

Valberedningen:

Johanna Hallberg, Balingsnäsvägen 70
Anna Thunman, Balingsnäsvägen 60

Trädgårdsgruppen:

May Nürnberg, Balingsnäsvägen 30, 072-7125293
Karin Nilsson, Mellansjövägen 128, 070-303 15 55

Trädgruppen:

Anne Claesson-Magnusson, Balingsnäsvägen 32, 070-5670661
Mikaela Stadig, Balingsnäsvägen 148

Marina Sjölin, Balingsnäsvägen 42

May Nürnberg, Balingsnäsvägen 30, 071-7225293

Informationsansvariga:

May Nürnberg, Balingsnäsvägen 30
Magnus Erkstam, Balingsnäsvägen 116