Månad: november 2021

Angående IP-onlys erbjudande om fiber

Styrelsen har fått uppdaterad information om IP-onlys byggplaner utifall att det blir aktuellt med en utbyggnad av fiber i vårt område. IP-only har undersökt om det går att använda befintliga kanaler för att dra fiber, vilket ser ut att vara möjligt. Styrelsen ställer sig positiv till att 

Markarbeten

Arbetet med att laga kabeln till belysningsstolpen mellan länga Å och T påbörjas idag då Granholm Entreprenad AB gräver. Elektrikern jobbar imorgon och därefter återställer Granholm marken. Vägen kommer i perioder vara avstängd för biltrafik medan arbetet pågår. Hälsningar Styrelsen

Styrelsemötesprotokoll november

Nu finns styrelsemötesprotokollet från november på hemsidan.

Nuvarande status för fiberkampanj

Nuvarande status för fiberkampanj

Styrelsen har tyvärr ännu inte alla svar vi önskat kring hur en fiberutbyggnad i vårt område skulle gå till. Vi fortsätter att ha en dialog med IP-only kring detta. Nedan följer vad vi vet just nu: Angående erbjudandet i sig så ställer sig styrelsen neutral 

Frågor om fiber

Styrelsen har fått veta att IP Onlys säljara i vissa fall hävdar att styrelsen har sanktionerat att företaget drar kablar i Fjällhöjdens kulvertsystem. De har också hävdat att styrelsen har godkänt företagets markupplåtelseavtal. Detta stämmer per idag inte. På styrelsemötet 11/11 diskuterades frågan. Vi väntar 

Styrelsemötesprotokoll oktober

Nu finns styrelsemötesprotokollet från oktober på hemsidan.