Drifttest av fiber från IP-only

IP-only har meddelat att de från och med idag kommer att börja testa att alla som fått fiber installerat har en fungerande länk. För att de ska kunna göra detta önskar de att man kontrollerar att fiberkonvertern är strömsatt och att dess lampa lyser.

Ny karta för fiber från Bright Networks/IP-Only

Ny karta för fiber från Bright Networks/IP-Only

Bright Networks som utför fiberläggning åt IP-only i vår förening har kommit med ett uppdaterat förslag. Sammanfattningsvis ser det ut att bli det lite mindre schaktning jämfört med det ursprungliga förslaget samt att de markerat var två så kallade FOS-skåp kommer att placeras. Förklaring till 

Status IP-Only

Efter att ha sökt IP-Only hela veckan fick vi till slut kontakt via telefon igår. Det blev klart att man igen bytt projektledare för arbetet i vår samfällighet. Frågorna gällande markupplåtelseavtalet som vi skickade 12/12-21, kände den nya kontaktpersonen inte till alls så vi mailade 

Gula markeringar

Styrelsen vill informera om att föreningen inte har ingått något markupplåtelseavtal med IP-Only ännu. Detta eftersom IP-Only inte har svarat på våra frågor gällande vissa delar av företagets standardavtal som styrelsen skickade till vår kontaktperson hos IP-Only i slutet av 2021. Styrelsen ser att det 

Status IP-only

Enligt IP-only har åtminstone 50 % av medlemmarna i Fjällhöjdens samfällighet nu tecknat sig för deras erbjudande. Det verkar därför troligt att utbyggnaden blir av. Om det blir så kommer styrelsen inte att driva frågan om gruppanslutning till Tele2. När IP-only återkommer med definitivt besked 

Angående IP-onlys erbjudande om fiber

Styrelsen har fått uppdaterad information om IP-onlys byggplaner utifall att det blir aktuellt med en utbyggnad av fiber i vårt område. IP-only har undersökt om det går att använda befintliga kanaler för att dra fiber, vilket ser ut att vara möjligt. Styrelsen ställer sig positiv till att 

Nuvarande status för fiberkampanj

Nuvarande status för fiberkampanj

Styrelsen har tyvärr ännu inte alla svar vi önskat kring hur en fiberutbyggnad i vårt område skulle gå till. Vi fortsätter att ha en dialog med IP-only kring detta. Nedan följer vad vi vet just nu: Angående erbjudandet i sig så ställer sig styrelsen neutral 

Frågor om fiber

Styrelsen har fått veta att IP Onlys säljara i vissa fall hävdar att styrelsen har sanktionerat att företaget drar kablar i Fjällhöjdens kulvertsystem. De har också hävdat att styrelsen har godkänt företagets markupplåtelseavtal. Detta stämmer per idag inte. På styrelsemötet 11/11 diskuterades frågan. Vi väntar 

Fiberkampanj

Då många har undrat om styrelsen för samfälligheten står bakom att IP Only går runt och informerar om sin fiberkampanj, vill vi informera om att styrelsen inte har varken godkänt kampanjen (vilket inte är styrelsens uppgift) eller tagit ställning i frågan. Styrelsen har inte heller