Trafik och garage

Enkla förhållningsregler för samfälligheten Fjällhöjden

Vårt område är ett gångfartsområde. Här gäller följande regler:
  • Du får inte köra fortare än gångfart (cirka 7 km/h)
  • Du får endast parkera på särskilt anvisade parkeringsplatser
  • Du har väjningsplikt mot gående

Det är inte tillåtet att parkera på vägen framför sitt hus mer än att självklart lasta i och ur sin bil under en kortare tidsperiod, men det är helt förbjudet att parkera på vändhållplatserna.

Dessutom behöver SRV tillgång till de flesta husen vid soptömning och utryckningsfordon måste kunna komma fram till alla hus i en länga.

Garagen:

Våra garagebyggnader ägs och försäkras av samfällighetsföreningen. Innehållet ägs och försäkras av fastighetsägaren.

Alla hus har varsitt tillhörande garage och det bör i första hand användas. Garagen är endast till för fordon och får inte användas som extra förråd.

Regler för garagen:
  • De skall alltid hållas låsta
  • Får inte göras större förändringar utan styrelsens godkännande
  • Får inte hyras ut av nyttjaren, då det är samfällighetens egendom
Detta får finnas i garagen (ur brand- och försäkringssynpunkt):
  • Ett fordon
  • Sommar-/vinterdäck
  • Produkter för underhåll av fordon
  • Förvaring av t.ex. vinterartiklar

Om du/vi tillsammans tillämpar dessa få och enkla förhållningsregler, underlättar det för samtliga boende i samfälligheten. Det medför också att gäster samt de som kanske har mer än en bil faktiskt kan parkera på anvisad plats. Då slipper vi missnöje och dålig stämning bland oss alla grannar.

Vid frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till oss i styrelsen!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Fjällhöjden

P.S. För en fördjupad diskussion kring vilka regler som gäller och varför vi behöver dem, se bilagan till styrelsemötesprotokollet från 2019-08-20.