Kartor, ritningar och ledningsnät

Ritningen över ledningsnätet visar nätet för värme och varmvatten samt centralantenn (Com Hem).

Viktigt om vattendistributionen:

Fjällhöjden får kallvatten direkt till varje länga från det kommunala nätet (och med mätare i varje länga). Varmvattnet till alla längor går genom undercentralen invid klubblokalen i tvättstugebyggnaden. Där tas det in som kallvatten från det kommunala nätet, värms upp och distribueras till alla längor. För att trycket ska vara tillfredställande vid tider när många använder vatten, har vi en tryckstegringpump som går på under vissa tider. Detta gör att vi har olika tryck på kall- respektive varmvatten. Moderna blandare med termostat, skållningsskydd och tryckavkänning kan få problem med just detta att trycket varierar mellan kall- och varmvatten. När man byter blandara, kan det börja smälla i ledningarna då blandaren försöker kompensera. En del rörmokare har inte varit med om det tidigare. Lösningen är att montera en extra backventil eller en strypning.