Viktiga telefonnummer

Se sidan Leverantörer för information om föreningens entreprenörer.

SFAB Fjärrvärme

Felanmälan efter kontorstid, endast akuta ärenden:
08-534 705 00

Stockholm Vatten och Avfall

Akuta vattenläckor:
08-522 120 00

SRV Återvinning

0200-26 46 00

Vattenfall

Felanmälan:
020-82 58 58

Allmänna frågor – öppet vardagar 8 – 17:
020-82 00 00