Månad: februari 2020

Fiberkampanj

Då många har undrat om styrelsen för samfälligheten står bakom att IP Only går runt och informerar om sin fiberkampanj, vill vi informera om att styrelsen inte har varken godkänt kampanjen (vilket inte är styrelsens uppgift) eller tagit ställning i frågan. Styrelsen har inte heller 

Björkved finns

Björkved finns

En stor björk på vårt område välte i stormen i helgen. Den som vill och har möjlighet får gärna vara med och såga upp samt ta hem björkved vid behov. Hälsningar Styrelsen

Styrelsemötesprotokoll januari

Nu finns styrelsemötesprotokollet från januari på hemsidan, med protokoll från trädgruppens möte som bilaga.