Månad: mars 2020

Barn stör med smällare

De senaste dagarna har en familj i vårt område utsatts för mycket störande beteende då barn på kvällarna fäst dragsmällare på dörrhandtaget med silvertejp och plingat på. När familjen öppnat, har det inte varit någon där och det har smällt. Man har också lagt smällare 

Årsmötet i Fjällhöjdens samfällighet skjuts upp

Städdagarna genomförs som planerat 18 – 19 april, om inte ytterligare restriktioner införs som förhindrar dem. Tänk på att följa gällande rekommendationer. Håll avstånd till varandra och stanna hemma om ni är sjuka. VARFÖR ÅSMÖTET SKJUTS UPP: Regeringen beslutade den 27 mars om förbud mot 

Com Hem utför underhåll

”För att ytterligare förbättra kvaliteten i vårt nät planerar vi att utföra ett underhållsarbete som påverkar analoga TV-utsändningar, bredbandstjänsten, digital-tv och telefonitjänsten. Detta visar sig som avbrott. Arbetet kommer att pågå mellan 2020-03-24 09:00 och 2020-03-24 10:30.”

Meddelar Com Hem

Med anledning av situationen med Corona

Jag har inte mycket att göra på jobbet samt att jag är hemma på dagarna pga coronaviruset. Jag har därför möjlighet att hjälpa till med att tex handla om någon i vårt område är i någon av riskgrupperna eller kanske redan är sjuk.  Jag tror 

Styrelsemötesprotokoll februari

Nu finns styrelsemötesprotokollet från februari på hemsidan.

Fiber fortsättning

Fiber fortsättning

I samband med IP Onlys fiberkampanj har styrelsen fått frågan om samfälligheten skulle kunna ta in anbud och upphandla en gemensam fiberanslutning istället.

Det är inte en fråga som vi driver för närvarande, då vi inte har bedömt att intresset från medlemmarna varit tillräckligt stort och att det har funnits oklarheter kring vad som ryms inom anläggningsbeslutet.

Däremot skulle vi kunna driva frågan om det är vad medlemmarna önskar. Vi kommer att ta upp frågan för diskussion på det kommande årsmötet.

Angående IP Onlys kampanj så är det som tidigare sagts upp till varje fastighetsägare hur man vill ställa sig till den.

Styrelsen har ställt frågan till IP Only hur de har tänkt att genomföra eventuella arbeten som påverkar samfällighetens mark eller egendom men de har inte velat svara på det i nuläget.

Vi vet därför inte vad de eventuellt kommer att behöva göra på samfällighetens mark eller vad som krävs för att de ska få göra det.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen