Årsmötesprotokoll

Nu finns protokollet från årsmötet upplagt på hemsidan.

Årsmöte 2020

Dagordning och röstsedel för poströstning Då vi på grund av de extraordinära omständigheterna med Covid-19 sköt upp årsmötet i våras, var vår förhoppning att vi skulle kunna ha ett ordinarie årsmöte senast efter sommaren. Situationen har emellertid inte förbättrats tillräckligt för att det ska vara 

Årsmötet i Fjällhöjdens samfällighet skjuts upp

Städdagarna genomförs som planerat 18 – 19 april, om inte ytterligare restriktioner införs som förhindrar dem. Tänk på att följa gällande rekommendationer. Håll avstånd till varandra och stanna hemma om ni är sjuka. VARFÖR ÅSMÖTET SKJUTS UPP: Regeringen beslutade den 27 mars om förbud mot