Årsmötesprotokoll 2021

Nu finns protokollet från årsmötet 2021 på hemsidan.

Årsmötesprotokoll

Nu finns protokollet från årsmötet upplagt på hemsidan.

Årsmöte 2020

Dagordning och röstsedel för poströstning Då vi på grund av de extraordinära omständigheterna med Covid-19 sköt upp årsmötet i våras, var vår förhoppning att vi skulle kunna ha ett ordinarie årsmöte senast efter sommaren. Situationen har emellertid inte förbättrats tillräckligt för att det ska vara 

Årsmötet i Fjällhöjdens samfällighet skjuts upp

Städdagarna genomförs som planerat 18 – 19 april, om inte ytterligare restriktioner införs som förhindrar dem. Tänk på att följa gällande rekommendationer. Håll avstånd till varandra och stanna hemma om ni är sjuka. VARFÖR ÅSMÖTET SKJUTS UPP: Regeringen beslutade den 27 mars om förbud mot