Månad: januari 2023

Stölder på parkering

Det stals katalysatorer från två bilar i Fjällets samfällighet i slutat av förra veckan. Vi vill därför uppmana alla att hålla extra koll på våra parkeringsplatser och vara uppmärksamma på om ovidkommande rör sig i vårt område.

Årsmöte och städhelg

Boka in datumet för vårens städdagar redan nu: 22 och 23 april. Årsmötet i Fjällhöjden kommer vara söndag 12 mars i Balingsnässkolan.

Byte av ventiler

Arbetet med att byta alla huvudventiler för varmvatten och kallvatten har påbörjats nu i januari.

Innan arbetet utförs i din länga kommer ditt hushåll få ett mail med mer information.

De nya ventilerna för kallvatten har gröna handtag.