Stölder på parkering

Det stals katalysatorer från två bilar i Fjällets samfällighet i slutat av förra veckan.

Vi vill därför uppmana alla att hålla extra koll på våra parkeringsplatser och vara uppmärksamma på om ovidkommande rör sig i vårt område.