Elavgifter fordon

Om du använder motor- eller kupévärmare i garaget eller i eluttag utomhus vintertid, gäller följande avgifter (faktureras per säsong):

I garage med timer: 
- motor- eller kupévärmare: 200 kr/säsong
- motor- och kupévärmare: 400 kr/säsong
I garage utan timer: 
- motor- eller kupévärmare: 450 kr/säsong
- motor- och kupévärmare: 900 kr/säsong
Eluttag utomhus: 
- motor eller kupévärmare: 550 kr/säsong*
- motor- och kupévärmare: 800 kr/säsong*
*Eluttag utomhus inkluderar även hyresavgift för P-platsen under tiden 1/11-15/4. 
Däremot är det inte meningen att man ska hyra platsen för att ha en fast parkeringsplats, utan syftet med hyran är att man vid behov ska ha tillgång till motorvärmare i vintersäsongen.

Schablonavgiften för laddning av el-/hybridbil i garage är för nuvarande 745 kronor/kvartal.