Kontakt

Via formuläret nedan kan du komma i kontakt med styrelsen, föreningens övriga funktionärer och TK (tekniska kommitén).

Vänligen beskriv tydligt vad ärendet gäller.

Om du söker kontaktinformation till funktionärer i styrelsen eller TK, finns denna under Funktionärer.