Recent Posts

Råttor

Flera längor har stora problem med råttor som ofta lever i krypgrunden. Vi uppmanar därför till att inte mata fåglarna eller andra djur i närheten av våra hus. Styrelsen

Flytta bilen en stund

Vi har fått bekräftat att parkeringsplatserna kommer att plogas grundligt framåt kvällen. För bästa möjliga resultat är det bra om så många som möjligt flyttar sina bilar tills entreprenören har jobbat klart. Styrelsen

Uppdatering snöröjningen

Under onsdagen kommer entreprenören tillbaka för att bland annat ploga parkeringsplatserna i vårt område.

Flytta gärna bilen från parkeringen tills jobbet är gjort.

Styrelsen

Snöröjningen

Tyvärr har vi fortfarande ingen ny information från entreprenören vad gäller snöröjningsarbetet. Vi utgår från att de arbetar så snabbt som möjligt och kommer till oss så snart de kan. Som framgår av protokoll från 2022 valde vi att prova en ny entreprenör också för 

Vinterunderhåll

Vi påminner om att trappor och gångvägar i vårt område hjälps vi alla åt att skotta och sanda. Vår entreprenör plogar de stora vägarna och parkeringsplatserna.

Styrelsemötesprotokoll november samt garagebesiktning

Styrelsemötesprotokoll november samt garagebesiktning

Nu finns styrelsemötesprotokollet från november på hemsidan. Rapport från besiktning av garage bifogas protokollet samt bilagor.

För frågor och funderingar, kontakta styrelsen.

Uthyrda parkeringsplatser

Under motorvärmarsäsongen 1/11 – 15/4 är vissa p-platser uthyrda för motorvärmaranvändning. Dessa är markerade med reserverat-skylt.

Styrelsemötesprotokoll oktober

Nu finns styrelsemötesprotokollet från oktober på hemsidan.

Uthyrning av p-plats med motorvärmare vintern 2022/2023

Uthyrning av p-plats med motorvärmare vintern 2022/2023

I föreningen finns, förutom eluttagen i varje garage, även tolv stycken parkeringsplatser med eluttag för motorvärmare på stolpe. Dessa uthyrs till medlemmar i mån av tillgång.

Om du är intresserad av att hyra en plats vintern 2022/2023 kontaktar du föreningens kassör Nicklas Gozzi via e-post: nicklas.gozzi@gmail.com. Meddela om du vill ha plats vid dubbelgaraget Mellansjövägen eller vid tvättstugan Balingsnäsvägen.

Priset är 615 kronor för enbart motor- eller kupévärmare eller 880 kronor för både motor- och kupévärmare. Priset för eluttaget utomhus inkluderar även hyresavgift för p-platsen under tiden 1/11-15/4. Däremot är det inte meningen att man ska hyra platsen för att ha en fast parkeringsplats, utan syftet med hyran är att man vid behov ska ha tillgång till motorvärmare i vintersäsongen. Priset gäller säsongen 2022–2023. Maila Nicklas senast 15 oktober om du vill hyra motorvärmarplats. Platserna tilldelas utifrån först-till-kvarn-principen.

Mer info om räddningstjänstens övning

Vi har fått följande information från kommunen om räddningstjänstens övning i Balingsnäs: Södertörns brandförsvarsförening kommer ha övning under veckorna 40-43 i kommunens tomställda lokaler förskolan Fjällbackarna i Balingsnäs. Det handlar om en övning gällande Pågående dödligt våld i skola/förskola. Det kommer inte vara en storskalig