Recent Posts

Styrelsemötesprotokoll januari

Nu finns styrelsemötesprotokollet från januari 2024 på hemsidan.

Se över bredbandsavtal

Se över bredbandsavtal

När flera av oss anslöt sig till bredband via fiber ingick ett avtal med kostnadsfritt bredband från Allente under två år. I april i år går detta ut. Vi rekommenderar att man ser över sitt avtal innan utgången av den fria tiden så att man 

Avstängning vatten onsdag 24/1 kl 9 – 12

På grund av VVS-arbete i fastighet i länga Y onsdag 24 januari kommer vattnet att vara avstängt mellan kl 9 – 12 för denna länga.

Det kan också påverka övriga längor under denna tid. Längorna Ä och Ö drabbas troligen inte då de sitter på en annan gren av vattenledningsnätet.

Mvh,
Styrelsen

Styrelsemötesprotokoll december

Nu finns styrelsemötesprotokollet för december på hemsidan.

Styrelsemötesprotokoll november

Nu finns styrelsemötesprotokollet från november på hemsidan.

Grävarbete

På motsvarande sätt som GlobalConnect drog fiber till oss från vår grannförening Fjället har de nu bett oss om lov att dra fiber vidare till samfällighetsförening Berget på andra sidan Balingsnäsvägen.

Som man kunnat läsa i tidigare styrelsemötesprotokoll har vi godkänt detta.

Det innebär att de kommer att behöva genomföra ett begränsat schaktningsarbete på vår mark.

Detta arbete påbörjas i närtid.

För detaljer om planerad schaktning, se följande underlag.

mvh, Styrelsen

Styrelsemötesprotokoll oktober

Nu finns styrelsemötesprotokollet för oktober på hemsidan.

Ny undercentral på plats

Nu är den nya undercentralen på plats. Den gamla undercentralen, d.v.s. den enhet som omvandlar fjärrvärme till varmvatten och värme i våra element, blev föråldrad. Schneider, som tidigare utförde årliga inspektioner av vår anläggning, ville inte längre göra det eftersom det inte längre fanns tillgängliga 

Elavbrott måndag 16 oktober vid kontroll av säkringar

Måndagen den 16 oktober kommer en elfirma gå runt och kontrollera och justera längornas gemensamma säkringslådor som sitter i vissa fastigheters förråd.

Det betyder att från klockan 8:30 den 16 oktober kan elen slås av i den länga de arbetar med just då. Arbetet beräknas vara klart senast klockan 13.

Styrelsemötesprotokoll september

Nu finns styrelsemötesprotokollet för september på hemsidan.