Månad: mars 2022

Ny karta för fiber från Bright Networks/IP-Only

Ny karta för fiber från Bright Networks/IP-Only

Bright Networks som utför fiberläggning åt IP-only i vår förening har kommit med ett uppdaterat förslag. Sammanfattningsvis ser det ut att bli det lite mindre schaktning jämfört med det ursprungliga förslaget samt att de markerat var två så kallade FOS-skåp kommer att placeras. Förklaring till 

Trädvård i området v 12–14

Trädvård i området v 12–14

Eftersom Järna Trädvård hade tid direkt då vi kontaktade dem förra vecka, beslöt styrelsen med kort varsel att anlita dem till trädvårdsarbete som ackumulerats ett tag: De har idag fällt almen vid infarten till länga Ä/Ö (bilden ovan) eftersom den hade almsjuka och var på 

Styrelsemötesprotokoll mars

Nu finns styrelsemötesprotokollet från mars på hemsidan.

Installation av fiber påbörjad

Installation av fiber påbörjad

Nu har installation av fiber i vårt område påbörjats. Då en majoritet av de boende tackat ja till erbjudandet från IP-only har styrelsen tecknat ett markupplåtelseavtal som tillåter IP-only att installera fiber på föreningens mark. IP-onlys underleverantör Bright Networks kommer att genomföra installationen. Installationen är 

Status IP-Only

Efter att ha sökt IP-Only hela veckan fick vi till slut kontakt via telefon igår. Det blev klart att man igen bytt projektledare för arbetet i vår samfällighet. Frågorna gällande markupplåtelseavtalet som vi skickade 12/12-21, kände den nya kontaktpersonen inte till alls så vi mailade 

Valberedningen jobbar

Just nu förbereder styrelsen och valberedningen årsmötet och ett nytt verksamhetsår för Fjällhöjden med 84 hushåll. Det betyder bland annat att vissa funktioner inom styrelse och TK behöver tillsättas med nya krafter.

Eftersom föreningens verksamhet bygger på frivilliga insatser från alla medlemmar i samfälligheten, behövs att alla hushåll någon gång under sin tid som medlem bidrar till arbetet.

Har du fått mail från valberedningen med förfrågan, ber vi dig ta ställning och höra av dig. Kanske passar det inte att engagera sig just nu, men istället om några år. Tillsammans är vi starka som förening och kan lyckas bra i arbetet med att hålla vårt område trevligt och omtyckt.

Hälsningar,

Styrelsen

Gula markeringar

Styrelsen vill informera om att föreningen inte har ingått något markupplåtelseavtal med IP-Only ännu. Detta eftersom IP-Only inte har svarat på våra frågor gällande vissa delar av företagets standardavtal som styrelsen skickade till vår kontaktperson hos IP-Only i slutet av 2021. Styrelsen ser att det