Moms för samfällighetsföreningar

Fjällhöjdens Samfällighetsförening är momspliktig, med retroaktiv verkan från 1 januari 2022. Betalda samfällighetsavgifter innefattar moms. Skatteverket har utrett om en samfällighetsförening anses driva momspliktig verksamhet, trots att verksamheten bara handlar om att tillhandahålla gemensamma nyttigheter till föreningens medlemmar. Enligt den rättsliga vägledning som Skatteverket publicerade 

Uppgifter för fakturering – påminnelse

Om du ännu inte svarat på frågorna inför kommande fakturering av samfällighetsavgifter, ber vi dig göra det nu. Mejla svaren så snart som möjligt till: claes.berglund@live.se Bakgrund: Leverantören av det bokföringsprogram som föreningen använt i många år, lägger ner support och utveckling av programmet – 

Nya längombud 2022-2023

De nya längombuden är från april 2022 till april 2023 följande hushåll: N/O – M170P – M152R – M150S – M134T – B26U – B36V – B42Y – B78Å – B62Ä – B100Ö – B110 Längombudets uppgifter i korthet (du hittar mer info här Längombudsbeskrivning) 

Valberedningen jobbar

Just nu förbereder styrelsen och valberedningen årsmötet och ett nytt verksamhetsår för Fjällhöjden med 84 hushåll. Det betyder bland annat att vissa funktioner inom styrelse och TK behöver tillsättas med nya krafter. Eftersom föreningens verksamhet bygger på frivilliga insatser från alla medlemmar i samfälligheten, behövs att