Nya längombud 2022-2023

De nya längombuden är från april 2022 till april 2023 följande hushåll: N/O – M170P – M152R – M150S – M134T – B26U – B36V – B42Y – B78Å – B62Ä – B100Ö – B110 Längombudets uppgifter i korthet (du hittar mer info här Längombudsbeskrivning) 

Valberedningen jobbar

Just nu förbereder styrelsen och valberedningen årsmötet och ett nytt verksamhetsår för Fjällhöjden med 84 hushåll. Det betyder bland annat att vissa funktioner inom styrelse och TK behöver tillsättas med nya krafter. Eftersom föreningens verksamhet bygger på frivilliga insatser från alla medlemmar i samfälligheten, behövs att