Energiförbrukning

Uppgifterna per hus avser 1/84 av föreningens totala förbrukningar:

Värme (inkl uppvärmning av tappvarmvatten)

ÅrAnläggningsIDMätarnummerFörbrukningEnhetAnt husKwh per hus
20183032401114891261MWh8415 012
20193032401114891230,64MWh8414 650
20203032401114891142,37MWh8413 600
20213032401114891314,636MWh8415 650

Kallvatten

133 kbm/hus och år

Fastighetsel (tvättstuga, utomhusbelysning, garage, undercentral)

588 kWh/hus och år

Till detta får man ta fram sina egna elfakturor och kolla hur mycket ens eget hus förbrukar (hushållsel).