Renovering som påverkar värmesystem

Då husen i samfälligheten delar värmesystem behöver ingrepp i detta godkännas av styrelsen. Renovering ska utföras fackmannamässigt.

Vattenburen golvvärme

Om man vill byta ut element till vattenburen golvvärme ska det redovisas hur denna förändring är planerad att genomföras så att det inte får negativa konsekvenser för övriga medlemmar.

Oftast tillåts installation av vattenburen golvvärme på övervåningen, efter godkännande av styrelsen, medan installation på nedervåningen kräver ytterligare beaktande så att inte det blir värmeläckage till krypgrunden.

Utökning av den uppvärmda ytan

Ska den uppvärmda ytan utökas, t.ex. vid isolering av uteförråd, får detta inte göras med hjälp av det vattenburna värmesystemet. Istället måste en extern värmekälla, som t.ex. en elradiator användas.