Månad: juli 2019

Träden i Fjällhöjden

Träden i Fjällhöjden

Styrelsen vill påminna om att trädvårdsarbetet sedan 2016 sköts löpande av trädgruppen på uppdrag av styrelsen. Det är absolut förbjudit för boende att fälla träd – små som stora – på föreningens mark. I samband med städdagarna i april fällde någon flera mindre träd i