Kronbeskärning av lövträd

Kronbeskärning av lövträd

I tisdags beskars lövträden mellan längorna P, R och S av Järna Trädvård. I området finns tre lönnar, tre lindar och två bokträd. Lönnarna var angripna av lövträdskräfta som spridit sig bl a till den stora boken bredvid. Alla träden beskars relativt kraftigt för att 

Träden i Fjällhöjden

Träden i Fjällhöjden

Styrelsen vill påminna om att trädvårdsarbetet sedan 2016 sköts löpande av trädgruppen på uppdrag av styrelsen. Det är absolut förbjudit för boende att fälla träd – små som stora – på föreningens mark. I samband med städdagarna i april fällde någon flera mindre träd i