Leverantörer

Följande företag levererar produkter och tjänster till Fjällhöjdens samfällighetsförening. Kontakta styrelsen eller TK om du har frågor.

TV

Tv-kanalerna levereras av Com Hem. Det är även Com Hem som servar kabelnätet. Kundservice: 90 222.

Sophämtning:

Sophämtningen görs av SRV – Södertörns Renhållningsverk. Containrar till städdagarna beställs också från SRV.

Varmvattencentralen:

Föreningen har löpande serviceavtal med Schneider Electric för underhåll av varmvattencentralen.

Kontaktperson är Göran Landgren, tel: 070-6755586

Övrigt:

Sotning utförs av Huddinge sotningsdistrikt. Detta beställs och bekostas av varje enskild husägare.

Plogning och sandning sköts för närvaranda av Bo H Granholm Entreprenad AB.

Fjällhöjdens försäkringsbolag är Trygg Hansa.