Månad: juli 2020

Lista motorvärmaravgift

Lista motorvärmaravgift

Alla längombud har idag fått en blankett i sin brevlåda. Den ska fungera som underlag för fakturering av motorvärmaravgiften för vintern 2019/2020. Längombuden ombedes att pricka av samtliga boende i sin länga, oavsett om de nyttjar motor-/kupévärmare eller inte. Längombuden ansvarar för att fulltecknad lista 

Kronbeskärning av lövträd

Kronbeskärning av lövträd

I tisdags beskars lövträden mellan längorna P, R och S av Järna Trädvård. I området finns tre lönnar, tre lindar och två bokträd. Lönnarna var angripna av lövträdskräfta som spridit sig bl a till den stora boken bredvid. Alla träden beskars relativt kraftigt för att