Månad: januari 2022

Vårstäddagar 23+24 april

Vårstäddagar 23+24 april

Vårens gemensamma städdagar i Fjällhöjdens samfällighet kommer vara 23 + 24 april. Vi hoppas att vi efter två års uppehåll igen kan hålla ett fysiskt årsmöte 23 april i Balingsnässkolan. Vänliga hälsningar Styrelsen

Styrelsemötesprotokoll december

Nu finns styrelsemötesprotokollet från december på hemsidan.