Styrelsemötesprotokoll maj

Nu finns styrelsemötesprotokollet för april på hemsidan.

Styrelsemötesprotokoll april

Nu finns styrelsemötesprotokollet för april på hemsidan.

Förslag på nya garage

Vi har tagit in ett antal offerter på garage inför årsmötet och det förslag som vi tänker gå vidare med vid ett positivt beslut kommer att presenteras på årsmötet. Vill man läsa på detaljerna kring förslaget innan årsmötet finns det här: Leveransbeskrivning för garage.

Kallelse till årsmöte lördag 20 april kl 16:00

Kallelse till årsmöte i Fjällhöjdens samfällighetsförening har gått ut till alla boende. Årsmötet äger rum den 20 april kl 16:00 i Balingsnässkolan. Här finns årsmöteshandlingarna. Välkomna! Mvh,Styrelsen

Grussopning söndag 14 april

Söndag den 14 april genomförs sopning av grus från våra gator med maskin. Finsopning av det grus som eventuellt blir kvar gör vi själva på städhelgen veckan efter 20 – 21 april. Ingen sopning med handhållen blåsmaskin är beställd. Mvh,Styrelsen

Meddelande från valberedningen

Kära samfällighetsmedlemmar! Den 20 april är det dags för årsmöte och styrelsen måste uppdateras i enlighet med våra stadgar. I år står vi inför större utmaningar än på länge då många poster i styrelsen står vakanta! Trots omfattande arbete känner sig valberedning oroad inför situationen.  

Fjällhöjdens samfällighet ej längre momspliktig

Högsta Förvaltningsdomstolen har genom beslut i fyra mål fattat beslut om att underkänna Skatteverkets ställningstagande om att samfällighetsföreningar ska anses driva momspliktig verksamhet. Läs mer här: Bidrag som en samfällighetsförening uttaxerar av sina medlemmar ska inte vara föremål för mervärdesskatt – Sveriges Domstolar Det betyder att 

Se över bredbandsavtal

Se över bredbandsavtal

När flera av oss anslöt sig till bredband via fiber ingick ett avtal med kostnadsfritt bredband från Allente under två år. I april i år går detta ut. Vi rekommenderar att man ser över sitt avtal innan utgången av den fria tiden så att man 

Avstängning vatten onsdag 24/1 kl 9 – 12

På grund av VVS-arbete i fastighet i länga Y onsdag 24 januari kommer vattnet att vara avstängt mellan kl 9 – 12 för denna länga. Det kan också påverka övriga längor under denna tid. Längorna Ä och Ö drabbas troligen inte då de sitter på 

Grävarbete

På motsvarande sätt som GlobalConnect drog fiber till oss från vår grannförening Fjället har de nu bett oss om lov att dra fiber vidare till samfällighetsförening Berget på andra sidan Balingsnäsvägen. Som man kunnat läsa i tidigare styrelsemötesprotokoll har vi godkänt detta. Det innebär att