Månad: november 2019

Styrelsemötesprotokoll november

Nu finns styrelsemötesprotokollet från novembers möte tillgängligt på hemsidan.

Tack för alla svar!

Tack för alla svar!

Enkäten om laddningsbehovet för el-/hybridbilar avslutades för några veckor sedan. Det var många som svarade och det tackar vi för! Nu går styrelsen genom svaren och synpunkterna och försöker samla allt översiktligt. Det tar lite tid men vi återkommer så snart vi har ny information.