Månad: maj 2022

Intresserade till trädgruppen

Nu när vi förtydligat trädgruppens ansvar och uppdrag önskar vi höra vilka som är intresserade av att delta i arbetet. Hör av dig igen om du tidigare uttryckt intresse och fortfarande är intresserad av att delta i trädgruppens arbete. Vi planerar att tillsätta ny trädgrupp 

Nya längombud 2022-2023

De nya längombuden är från april 2022 till april 2023 följande hushåll: N/O – M170P – M152R – M150S – M134T – B26U – B36V – B42Y – B78Å – B62Ä – B100Ö – B110 Längombudets uppgifter i korthet (du hittar mer info här Längombudsbeskrivning) 

Om träd och intresseanmälan till trädgruppen

Informationen på hemsidan om Hur vi arbetar med träd i föreningen har uppdaterats. Det finns numera en sida med frågor och svar kring hur proceduren ser ut om man önskar att det planteras träd på samfällighetens mark eller om man skulle vilja att något träd beskärs eller tas ned.

Trädgruppen är en arbetsgrupp som tillsätts av styrelsen inför varje verksamhetsår. Dess uppgifter och ansvar beskrivs här. Om du önskar bidra i arbetet genom att vara med i trädgruppen, skicka en intresseanmälan till styrelsen innan nästa styrelsemöte 2 juni, då styrelsen kommer att utse gruppen. Se även Hur vi arbetar med träd i föreningen för ytterligare information om trädgruppens uppdrag och hur gruppen arbetar tillsammans med styrelsen.

Styrelsemötesprotokoll maj

Nu finns styrelsemötesprotokollet med bilagor från maj på hemsidan. Bilagorna hittas under sidan Styrelseprotokoll.

Avstängning av varmvatten 9 maj kl 9-12

Varmvattnet kommer att vara avstängt till i första hand längorna S, P, R, N och O på måndag 9 maj kl 9-12. Skälet är en renovering i M124 och vårt områdes va-installation är tyvärr sådan att varmvattnet måste stängas av för berörd länga samt alla 

Styrelsemötesprotokoll april

Nu finns styrelsemötesprotokollet från april på hemsidan.