Stubbfräsning

Idag påbörjas arbetet med att fräsa bort stubbarna efter den stora rönnen i slänten mellan länga V och Ä (pulkabacken). De gör så mycket de hinner idag, ev återkommer de en annan dag och gör klart. Mvh Styrelsen/TK

Björkved finns

Björkved finns

En stor björk på vårt område välte i stormen i helgen. Den som vill och har möjlighet får gärna vara med och såga upp samt ta hem björkved vid behov. Hälsningar Styrelsen

Träden i Fjällhöjden

Träden i Fjällhöjden

Styrelsen vill påminna om att trädvårdsarbetet sedan 2016 sköts löpande av trädgruppen på uppdrag av styrelsen. Det är absolut förbjudit för boende att fälla träd – små som stora – på föreningens mark. I samband med städdagarna i april fällde någon flera mindre träd i