Längombud

Vad är ett längombud? Vad ska längombudet göra? Några år efter att vår förening bildades, bestämdes att det i varje länga skulle finnas ett längombud.

Längombudets uppgifter i korthet (du hittar mer info här Längombudsbeskrivning) :

  • Se till att längan samarbetar och håller sitt städområde i ordning.
  • På städdagarna organisera arbetet inom längan.
  • Se till att vattenledningen hålls stängd under vintern.
  • Se till att kulverten med ledningar inspekteras minst 2 gånger per år.
  • Rapportera ev. fel och brister i längan och tillhörande städområde till styrelsen eller TK (tekniska kommitén).

Längombuden från april 2020 till april 2021:

N/O – M166
P – M156
R – M146
S – M130
T – B30
U – B32
V – B46
Y – B66
Å – B58
Ä – B88
Ö – B114