Längombud

Vad är ett längombud? Vad ska längombudet göra? Några år efter att vår förening bildades, bestämdes att det i varje länga skulle finnas ett längombud.

  • Se till att längan samarbetar och håller sitt städområde i ordning.
  • På städdagarna organisera arbetet inom längan.
  • Se till att vattenledningen hålls stängd under vintern.
  • Se till att kulverten med ledningar inspekteras minst 2 gånger per år.
  • Rapportera ev. fel och brister i längan och tillhörande städområde till styrelsen eller TK (tekniska kommitén).

Längombuden från april 2020 till april 2021:

N/O – M168
P – M154
R – M148
S – M132
T – B28
U – B34
V – B44
Y – B80
Å – B60
Ä – B86
Ö – B114