Gemensamma städdagar

Varje vår och höst har vi en gemensam städhelg. Vårstädningen sammanfaller med årsmötet i april, höststädningen är i oktober. Det är viktigt att alla är med på städdagarna. Om du inte kan delta meddelar du ditt längombud som eventuellt tilldelar dig en uppgift.

Längombuden bjuds in till ett styrelsemöte några dagar innan städhelgen. Varje längombud får en lista med information om vad som ska göras. Efter städdagarna ska längombudet snarast rapportera till tekniska kommittén (TK) om det finns saker i längan som måste åtgärdas.

I samband med städdagarna höst och vår ska också tvättstugan och klubblokalen städas. I dokumentet Schema för städning av tvättstuga och klubblokal samt årsmötesfest hittar du ett rullerande schema för städningen samt vilken länga som ordnar med årsmötesfesten.

Längornas städinstruktioner: