Månad: oktober 2018

Com Hem-erbjudandet om gruppavtal för bredband

Com Hem-erbjudandet om gruppavtal för bredband

Då svarsfristen för erbjudandet gick ut (i slutet av juni) saknades positivt svar från drygt 20 hushåll (44 svarade positivt) för att gruppavtalet för bredband mellan Fjällhöjden och Com Hem kunde tecknas (kravet från Com Hem var att 80 % av Fjällhöjdens 84 hushåll skulle tacka ja). 

Nytt styrelsemötesprotokoll

Nytt styrelsemötesprotokoll

Nu finns styrelsemötesprotokoll för september och oktober på hemsidan.

Uthyrning av p-plats med motorvärmare säsongen 2018/2019

Uthyrning av p-plats med motorvärmare säsongen 2018/2019

I föreningen finns, förutom eluttagen i varje garage, även tolv stycken parkeringsplatser med eluttag för motorvärmare på stolpe. Dessa uthyrs till medlemmar i mån av tillgång.

Om Du är intresserad av att hyra en plats vintern 2018/2019 kontaktar du föreningens ekonom Claes Berglund via e-post: claes.berglund@live.se. Meddela om du vill ha plats vid dubbelgaraget Mellansjövägen eller vid tvättstugan Balingsnäsvägen.

Priset är 550 kronor för enbart motor- eller kupévärmare eller 800 kronor för både motor- och kupévärmare. Priset gäller säsongen 1 november 2018 – 15 april 2019.

Meddela Claes snarast möjligt om du vill hyra motorvärmarplats. Platserna tilldelas utifrån först-till-kvarn-principen.