Månad: juni 2020

Styrelsemötesprotokoll juni

Nu finns styrelsemötesprotokollet från juni på hemsidan.

Gräsklipparna rödvita boden

Nu finns teknisk information om klipparna här.

Nya betongelement

Arbetet med att byta flera trasiga L-stöd på nedre och övre parkeringen vid Mellansjövägen påbörjas 9/6 (etablering 8/6). De berörda p-platserna kommer vara avstängda medan arbetet pågår.

Hälsningar

Styrelsen

Styrelsemötesprotokoll maj

Nu finns styrelsemötesprotokollet från maj på hemsidan.

Arbetet med fartguppen

… kommer fortsätta på måndag. Hälsningar Styrelsen

Guppen justeras 4/6

Torsdag 4/6 (om möjligt tidigare) kommer GW Asfalt hit igen för att justera fartguppen som vi reklamerat.

Hälsningar

Styrelsen