Månad: juni 2022

Årsmötesprotokoll 2022

Nu finns årsmötesprotokollet samt protokoll från konstituerande möte på hemsidan. Även årsmöteshandlingarna har lagts upp.