Månad: juni 2022

Styrelsemötesprotokoll juni

Nu finns styrelsemötesprotokollet från juni på hemsidan.

Årsmötesprotokoll 2022

Nu finns årsmötesprotokollet samt protokoll från konstituerande möte på hemsidan. Även årsmöteshandlingarna har lagts upp.