Månad: september 2022

Besiktning av garage 6 – 7 oktober

På det senaste årsmötet beslutades det att vi skulle besiktiga våra garage. Torsdag 6/10 – fredag 7/10 kommer vi att ta in en konsult som genomför en besiktning av föreningens samtliga garage för att bedöma återstående livslängd och reparationsbehov. För att konsulten ska kunna göra 

Nya skottkärror

Styrelsen har köpt in fyra nya skottkärror med punkteringsfria däck, två till varje förråd. Just däcken har varit en svag punkt på de befintliga skottkärrorna. I år blev det svårt att få tag på enbart hjul med punkteringsfria däck, så vi fick tänka om.

Gatubelysningen lagad

Nu är skymningsreläet till gatubelysningen utbytt til ett astrour som tänder och släcker lamporna med hjälp av sin inbyggda kalender som håller koll på när solen går upp och ner. Det gamla reläet sitter kvar men är inte inkopplat.

Dyrare fjärrvärme

Med anledning av den pågående energikrisen kommer sannolikt också priset på fjärrvärme höjas framöver. Eftersom fjärrvärme och varmvatten ingår i kvartalsavgiften och därmed betalas med medlemmarnas gemensamma pengar, vill vi uppmana alla att reflektera över sin värme- och varmvattenförbrukning. Förhoppningsvis gör detta att vi inte 

Styrelsemötesprotokoll september

Nu finns styrelsemötesprotokollet från september på hemsidan.

Fjärrvärmeavbrott 5/9 12:30-15:30

Södertörns Fjärrvärme meddelar att de kommer behöva stänga av fjärrvärmen till våra hus måndag 5/9 p g a arbete på en fjärrvärmeledning i vår närhet.

Tappkallvattnet berörs inte vilket medför att det kommer kallvatten i varmvattenkranarna. Vid frågor kontakta driftavdelningen hos SFAB på tel: 08-534 705 00.

Mvh

Styrelsen

Gatubelysningen

Skymningsreläet till belysningen är trasigt och behöver bytas. Just nu lyser lyktorna dygnet runt men kommer fungera som normalt igen i slutet av denna eller början av nästa vecka. Mvh Styrelsen