Månad: april 2021

Nya längombud 2021-2022

De nya längombuden är från april 2021 till april 2022 följande hushåll: N/O – M168P – M154R – M148S – M132T – B28U – B34V – B44Y – B80Å – B60Ä – B86Ö – B114 Längombudets uppgifter i korthet (du hittar mer info här Längombudsbeskrivning) 

TELE2 och Com Hem

Meddelande från bolagen.

Grävarbeten

Entreprenören Optor Telecom jobbar på uppdrag av kommunen via Netel med att gräva ner kommunalt fibernät (till bl. a. förskolorna i Balingsnäs och Balingsnässkolan). Kommunen kräver normalt alltid att entreprenören själva informerar markägarna men i det här fallet har det tydligen skett en miss och samfälligheten har inte informerats. Optor utför grävarbetena enligt ritningar och kartor de fått av kommunen.

Några från styrelsen har träffat en representant från Optor som lovade att kolla upp varför vi inte informerats, dubbelkolla var tomtgränserna faktisk går och säkerställa att skador på vår mark kommer återställas. De bad om ursäkt för att deras utrustning lämnats på vår mark – i vissa lägen kan det tydligen vara svårt att undvika. Vi underströk att det viktigaste för oss ändå är att allting återställs och ser snyggt ut när arbetet är klart. Vilket de försäkrade.

Naturgödsel

Föreningen har iår köpt naturgödsel i säckar. Pallen står på stora parkeringen vid rödvita boden. Naturgödsel kan användas till jordförbättring, t ex runt föreningens buskar och fruktträd.