Träd

Var träd ska planteras, hur de ska beskäras och vilka som ska tas ner är en fråga som antagligen är lika lång som samfälligheten.

Se underkategorierna för hur vi hanterar träd inom samfälligheten.