Månad: maj 2021

Grannsamverkan/polisen uppmanar

Här kommer månadens info från polisen. Inför sommaren vill vi verkligen uppmana alla att titta på de korta filmerna om hur man med enkla åtgärder kan förebygga inbrott eller i alla fall försvåra mycket för tjuven så att upptäcktsrisken ökar och tjuven troligen väljer att 

Styrelsemötesprotokoll maj

Nu finns styrelsemötesprotokollet från maj på hemsidan.

Årsmötesprotokoll 2021

Nu finns protokollet från årsmötet 2021 på hemsidan.

Styrelsemötesprotokoll 31 mars

Nu finns styrelsemötesprotokollet från 31 mars på hemsidan.