Månad: augusti 2020

Årsmöte 2020

Dagordning och röstsedel för poströstning Då vi på grund av de extraordinära omständigheterna med Covid-19 sköt upp årsmötet i våras, var vår förhoppning att vi skulle kunna ha ett ordinarie årsmöte senast efter sommaren. Situationen har emellertid inte förbättrats tillräckligt för att det ska vara 

Styrelsemötesprotokoll augusti

Nu finns styrelsemötesprotokollet för augusti på hemsidan, inklusive bilaga med Järna Trädvårds protokoll och bedömning av träd i området från 11 juni. Efter rekommendation genomfördes ett uppföljande arbete med träden 30 juni.

Höststäddagar 17 + 18 oktober

Höstens städdagar kommer att vara 17 – 18 oktober 2020.

Vad behöver målas? Fundera gärna redan nu vad som ska målas i ert städområde. Takhuvar eller räcken? Inte för kallt och inte för varmt, precis rätt temperatur för att måla just nu!

I länga Y och Å passade de på och fräschade upp lekstugan.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Nymålad lekstuga med nytt tak och nya vindbrädor!

Årsmötet 2020

När styrelsen var tvungen att skjuta upp årsmötet i våras, var förhoppningen att situationen skulle tillåta att årsmötet kunde hållas senast efter sommaren, i början av hösten. Nu ser inte situationen ut att förändras och begränsningen på mötesstorlek riskerar att kvarstå resten av året. Styrelsen 

Digital-tv Com Hem

Com Hem påminner igen om digitaliseringen av tv-utbudet: