Månad: mars 2024

Styrelsemötesprotokoll mars

Nu finns styrelsemötesprotokollet från mars på hemsidan.

Meddelande från valberedningen

Kära samfällighetsmedlemmar! Den 20 april är det dags för årsmöte och styrelsen måste uppdateras i enlighet med våra stadgar. I år står vi inför större utmaningar än på länge då många poster i styrelsen står vakanta! Trots omfattande arbete känner sig valberedning oroad inför situationen.  

Styrelsemötesprotokoll februari

Nu finns styrelsemötesprotokollet från februari på hemsidan.