Trädvård

Järna Trädvård kommer till vårt område 12/12 för att åtgärda träd som skadats av den tunga snön som föll i november. När arbetet är klart kommer växtmaterialet från Järnas arbete att transporteras bort med lastbil.

Lastbilen kommer också ta med sig de lösa grenar och kvistar som ni i längorna samlat ihop i era städområden efter snövädret. (Alla längombud fick ett mail från styrelsen förra veckan där vi bad om att ni hjälps åt med detta arbetet i längorna).

Viktigt inför transporten:

– Grenar och stockar måste ligga i spearata högar, annars blir det dyrare att forsla bort.

– Senast nu i helgen måste materialet ligga väl synligt vid en körväg så att lastbilen lätt kommer åt att ta det med sig.

Styrelsen