Valberedningen jobbar

Just nu förbereder styrelsen och valberedningen årsmötet och ett nytt verksamhetsår för Fjällhöjden med 84 hushåll. Det betyder bland annat att vissa funktioner inom styrelse och TK behöver tillsättas med nya krafter. Eftersom föreningens verksamhet bygger på frivilliga insatser från alla medlemmar i samfälligheten, behövs att