Författare: Magnus Erkstam

Styrelsemötesprotokoll december

Nu finns styrelsemötesprotokollet från december på hemsidan.

Styrelsemötesprotokoll november

Nu finns styrelsemötesprotokollet från november på hemsidan.

Styrelsemötesprotokoll oktober

Nu finns styrelsemötesprotokollet från oktober på hemsidan.

Årsmötesprotokoll

Nu finns protokollet från årsmötet upplagt på hemsidan.

Styrelsemötesprotokoll september

Nu finns styrelsemötetsprotokollet från september på hemsidan.

Årsmöte 2020

Dagordning och röstsedel för poströstning

Då vi på grund av de extraordinära omständigheterna med Covid-19 sköt upp årsmötet i våras, var vår förhoppning att vi skulle kunna ha ett ordinarie årsmöte senast efter sommaren.

Situationen har emellertid inte förbättrats tillräckligt för att det ska vara möjligt att genomföra ett ordinarie årsmöte. Ett begränsat årsmöte behöver ändå hållas för att klara av nödvändiga frågor som styrelsens ansvarsfrihet, beslutande av ny budget och val av styrelsemedlemmar.

Styrelsen har därför beslutat att genomföra ett årsmöte söndagen 20 september kl 16 – 17 med hjälp av poströstning. Denna dagordning utgör också röstsedel.

Det kommer att finnas möjlighet att lämna in ifylld röstsedel vid två tillfällen:

  • Tisdag 15 september kl 19:00 – 21:00 i samband med styrelsemöte i tvättstugan.
  • Söndag 20 september kl 15:30 – 16:00 vid tvättstugan.

Avprickning på röstlängden kommer att göras vid dessa tillfällen och varje hushåll måste själva lämna in sin egen röstsedel.

Inlämning av röstsedel kommer att arrangeras utomhus, utanför tvättstugan, för att kunna hålla distans och minimera risk för smittspridning.

Personer som ur smittskyddssynpunkt har problem med detta arrangemang uppmanas kontakta styrelsen för att se hur röstning ändå kan genomföras.

Dagordningen innehåller valberedningens förslag men då det inte finns möjlighet att ge motförslag innebär det att om något förslag röstas ner måste ett nytt årsmöte arrangeras med nya förslag.

Rättelse: I den tryckta dagordning som gick ut var två årtal fel. Punkt 10 avser disposition av 2019 års resultat och punkt 12 beslut om budget för 2020. Se uppdaterad dagordning på hemsidan.

Styrelsemötesprotokoll augusti

Nu finns styrelsemötesprotokollet för augusti på hemsidan, inklusive bilaga med Järna Trädvårds protokoll och bedömning av träd i området från 11 juni. Efter rekommendation genomfördes ett uppföljande arbete med träden 30 juni.

Styrelsemötesprotokoll juni

Nu finns styrelsemötesprotokollet från juni på hemsidan.

Styrelsemötesprotokoll maj

Nu finns styrelsemötesprotokollet från maj på hemsidan.

Angående fartguppen

Efter att vi asfalterade fartgupp i området blev vissa gupp för låga och inte tillräckligt bra utformade. Efter justering verkar nu vissa gupp istället ha blivit för höga. Flertalet bilar klarar av att köra över dem, men vi har fått in rapporter om att en