Författare: Styrelsen

Styrelsemötesprotokoll november

Nu finns styrelsemötesprotokollet från november på hemsidan.

Grävarbete

På motsvarande sätt som GlobalConnect drog fiber till oss från vår grannförening Fjället har de nu bett oss om lov att dra fiber vidare till samfällighetsförening Berget på andra sidan Balingsnäsvägen. Som man kunnat läsa i tidigare styrelsemötesprotokoll har vi godkänt detta. Det innebär att 

Styrelsemötesprotokoll oktober

Nu finns styrelsemötesprotokollet för oktober på hemsidan.

Ny undercentral på plats

Nu är den nya undercentralen på plats. Den gamla undercentralen, d.v.s. den enhet som omvandlar fjärrvärme till varmvatten och värme i våra element, blev föråldrad. Schneider, som tidigare utförde årliga inspektioner av vår anläggning, ville inte längre göra det eftersom det inte längre fanns tillgängliga 

Elavbrott måndag 16 oktober vid kontroll av säkringar

Måndagen den 16 oktober kommer en elfirma gå runt och kontrollera och justera längornas gemensamma säkringslådor som sitter i vissa fastigheters förråd. Det betyder att från klockan 8:30 den 16 oktober kan elen slås av i den länga de arbetar med just då. Arbetet beräknas 

Styrelsemötesprotokoll september

Nu finns styrelsemötesprotokollet för september på hemsidan.

Höststäddagar 21 – 22 oktober

Höststäddagar 21 – 22 oktober

Styrelsen påminner om och bjuder in till höstens städdagar helgen 21 – 22 oktober. Samtidigt ber vi respektive längas längombud att meddela sina grannar och påminna om datumet då alla medlemmar kanske inte ser detta inlägg på hemsidan. Mvh,Styrelsen

Parkering och garage

Parkering och garage

I vårt område finns färre p-platser än det finns hus. Det innebär att om man har sin bil stående på en p-plats för jämnan gör man det på sina grannars bekostnad. Våra garage är gamla, men trots det har vi inga bättre alternativ, då årsmötet 

Styrelsemötesprotokoll augusti

Ni finns styrelsemötesprotokollet från augusti på hemsidan, med tillhörande bilaga.

Avstängning av vatten 23 augusti

Rörfirman ska byta de sista ventilerna för varm och kallvatten under husen som behöver bytas. Kallvatten stängs av för länga Ä och Ö samt varmvatten för alla längor. Arbetet beräknas påbörjas 23/8 klockan 9:00 och avslutas senast klockan 15:00 samma dag. Mvh, Styrelsen