Byte av ventiler

Arbetet med att byta alla huvudventiler för varmvatten och kallvatten har påbörjats nu i januari.

Innan arbetet utförs i din länga kommer ditt hushåll få ett mail med mer information.

De nya ventilerna för kallvatten har gröna handtag.