Ny undercentral på plats

Nu är den nya undercentralen på plats. Den gamla undercentralen, d.v.s. den enhet som omvandlar fjärrvärme till varmvatten och värme i våra element, blev föråldrad. Schneider, som tidigare utförde årliga inspektioner av vår anläggning, ville inte längre göra det eftersom det inte längre fanns tillgängliga 

Problem med varmvatten efter byte av fjärrvärmecentral

Vissa boenden har problem med varmvattnet efter att SFAB bytt fjärrvärmecentral. SFAB är kontaktade och vi återkommer när vi vet mer om orsaken och när det kan åtgärdas. Mvh,Styrelsen

Avstängning av varmvatten 13 juni

SFAB planerar att byta vår fjärrvärmecentral tisdag 13/6. Varmvatten och värme stängs av klockan 8 och varmvattnet sätts på under eftermiddagen. Värmen kopplas på under onsdagen den 14/6.

Fjärrvärmeavbrott 17-18 sept

Södertörns Fjärrvärme AB meddelar att de på grund av en reparation i fjärrvärmesystemet tillfälligt måste stänga av värmeleveransen till våra fastigheter. Avbrottet kommer ske 17 september från klockan 22:00 och senast till onsdagen den 18 september klockan 20:00. Observera att kallvattnet inte berörs av detta.