Laddning av elbilar och laddhybrider

Styrelsen har beslutat att betalning av el för laddning av elbil eller laddhybridbil ska göras utifrån verklig förbrukning och föreningens självkostnad för elen för den aktuella månaden.

Montering av laddboxar i garagen skjuts lite på framtiden, då garagen är i dåligt skick och en process för att renovera eller byta ut garagen har inletts, vilket framgått av tidigare information. Samtidigt är det inte rimligt att den schablon som baserades på det elpris som gällde för ett par år sedan, med viss uppräkning från 1 juli, ska ligga till grund för debitering med tanke på hur elpriserna har utvecklat sig under hösten. Övriga boende i Fjällhöjden ska inte ”sponsra” grannars drivmedelsförbrukning (vilket i praktiken blir fallet med dagens elpris). För att ändå möjliggöra laddning har styrelsen beslutat, att de som laddar sina bilar själva ska köpa elmätare och läsa av dessa månadsvis. Det verkliga elpriset som föreningen betalat för föregående månad och den uppmätta förbrukningen kommer att ligga till grund för debitering från och med 1 januari 2023.

Är du på väg att skaffa elbil eller laddhybrid – kontakta kassören (Nicklas Glimstad Gozzi). Elsystemet tål inte att hur många som helst laddar, och de som vill göra det behöver veta hur rutinerna fungerar med mätning och avläsning.

Styrelsen