Etikett: lekplats

Övre lekplatsen renoveras

Övre lekplatsen renoveras

Vi har anlitat en lokal entreprenör för renoveringen av den övre lekplatsen i området. Vecka 19 börjar arbetet med att ta bort den gamla utrustningen och staketet. Tre parkeringsplatser längst ut till höger kommer användas till lastning och lossning av material medan arbetet pågår. Vi